„Nejvyšší pohledávka je 316 tisíc - zde je započítána demolice cely,“ sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová. Podle ní denní pobyt jednoho vězně stojí v tuzemsku 520 až 1974 korun, což je v průměru na jednu osobu za mřížemi 895 korun.

Jak může vzniknout dluh věznici? Každý odsouzený musí za pobyt v těchto nápravných zařízeních zaplatit náklady za výkon trestu i vazby, dále pak třeba doplatky za léčiva či škody způsobené na majetku.

Nutné je však dodat, že ne každý kriminálník je nutně dlužníkem. Své pohledávky splácí například prací ve výkonu trestu. „Pokud vězněný pracuje, odvádí 32% z pracovní odměny na náklady výkonu trestu, nejvýše však 1 500 korun za měsíc. Pokud vězněný nepracuje, odvádí 40 % z důchodu či částky, která mu na účet chodí z venku, (tedy pokud ovšem chodí), opět nejvýše 1 500 korun za měsíc,“ doplnila Prunerová s tím, že aktuální zaměstnanost vězněných osob je šedesát procent.

Pokud nemá vězeň žádné peníze, je možné mu dlužnou částku odpustit. Je však třeba vyplnit žádost a přidat k ní několik dokladů deklarujících finanční a sociální situaci žadatele. O případném odpuštění může rozhodnout ředitel dané věznice, kde trestaný před propuštěním pobýval.

Loni byl dluh prominut v celkem 7497 případech.