Estakáda bude zprovozněna v září, přičemž poslední práce na komunikaci již finišují. Novinky se však již mohly po ní projet mezi prvními.

Nejdelší stavba svého druhu v tuzemsku má ještě několik „unikátů“. Mostní estakáda, která bude za Zbraslaví sloužit jako spojnice s dálnicí D1 a ve směru na Slivenec s dálnicí D5, se bude jako první dopravní stavba v Česku pyšnit liniovým řízením dopravy, které umožní usměrňovat plynulost provozu. Součástí sytému jsou především proměnné příkazové značky pro každý jízdní pruh.

Systém řízení dopravy na Pražském okruhu:
· informační portály (textová tabule)
· portály pro liniové řízení dopravy (omezení rychlosti, zákaz předjíždění nákladních automobilů)
· proměnné orientační dopravní značení
· plánována je meteostanice, sčítače dopravy, hlásky tísňového volání, technologické vybavení tunelových staveb, řídící systém a další prvky

Další zajímavostí stavby je obří mimoúrovňová křižovatka, která je kompletně vystavěná na pilířích.

Řidiči se po estakádě budou moci poprvé svézt v pondělí 20. září. Již o dva dny dříve připravuje Ředitelství silnic a dálnic den otevřených dveří, což znamená, že přímo na most budou jezdit autobusy a lidé se po tomto unikátu budou moci projít.

Otevření komunikace však nabralo několikaměsíční zpoždění. Původně měl být úsek Pražského okruhu zprovozněn již v dubnu.

Stavba má kromě délky i úctyhodnou výšku. Jednotlivé pilíře měří od devíti do 38 metrů se vzdáleností mezi sebou až 110 metrů.

Zatím nejdelší silniční most, který je v Česku v provozu, se klene přes Ohři u Doksan a měří necelých 1170 metrů, následuje jej Negrilliho viadukt v Praze s délkou 1110 metrů. Na něm je vedena železnice. Estakáda u Prahy je téměř o kilometr delší.