Mezi nejrizikovější rodiny patří ty s nižšími příjmy, zároveň však mající vysokou míru zadlužení. Mnohdy totiž nezvládají uhradit své závazky včas.

„Tyto domácnosti by měly nejprve své dluhy rozdělit podle důležitosti, přičemž přednost mají ty s vysokými pokutami za nesplácení a závazky související s bydlením, jako je nájem nebo energie. U zbylých částek je třeba jednat o jejich snížení či odložení,“ radí Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských poraden.

Z údajů kalkulátoru www.rozumnezadluzeni.cz mimo jiné vyplývá, že lidé nejčastěji své dluhy zvládají, ale pokud by přišli o zaměstnání nebo by byli dlouhodobě nemocní, mohli by se do problémů dostat. Tato skupina, tvořící ve statistikách 35 procent, zpravidla nemá velké úspory, splácí hypotéku a často si tito lidé půjčují na nákup spotřebního zboží.

Internetové stránky po vyplnění aktuální finanční situace rodiny rychle spočítají riziko dluhové pasti. Jen za posledních šest měsíců míru zadlužení zjišťovalo osm tisíc lidí, kteří jsou zahrnuti ve výše uvedené statistice.