Na pravidlech se v tomto týdnu dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady EU zastupující členské státy bloku. Cílem opatření je, aby si bankéři a obchodníci dávali pozor i na dlouhodobější rizika, která jimi prováděná či plánovaná operace může přivodit. Právě obchody s velmi vysokým rizikem se podílely na vzniku nedávné krize.

Dohoda počítá také s tím, že nejméně polovina odměny by měla být vyplácena ve formě akcií nebo jiných finančních nástrojů, takže v hotovosti by byla jen polovina bonusu. U bank, které mají nějakou státní podporu, by vedení finančního ústavu nemělo získávat žádné bonusy, pokud to nebude jasným způsobem vysvětleno.

O kompromisu se bude na plénu Evropského parlamentu hlasovat již v příštím týdnu. Některé členské země EU, třeba Británie, v níž sídlí množství finančních institucí, už opatření na omezení bonusů či odchodného pro bankéře zavedly.

Pokud by finanční ústavy pravidla neplnily, hrozily by jim sankce a pokuty.