„Zahraniční dluh ČR odpovídá 43 % HDP a udržuje se tak na bezpečné úrovni. Většinu dluhu představují závazky tuzemských firem, zatímco zadlužení vlády v zahraničí se na celkovém dluhu podílí jen necelou čtvrtinou,“ komentoval analytik ČSOB Petr Dufek.

Největší podíl na celkovém dluhu mají podle banky tuzemské podniky. Jejich zadlužení tvoří z 1,5biliónové částky 52,5 procenta.

Závazky vládního sektoru se na dluhu podílely 24 procenty.  Za navýšením je hlavně vydání dluhopisů zahraničním investorům.