Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 13,5 % a dovoz o 11,8 %. V lednu až říjnu meziročně vzrostl vývoz o 9,1 % a dovoz o 8,2 %. Ochodní bilance se meziročně zlepšila zejména v obchodu se zpracovatelskými výrobky, příznivě se vyvíjel také obchod s tržními výrobky tříděnými podle materiálu a obchod s průmyslovým spotřebním zbožím.

Bilanci strojírenského obchodu negativně ovlivnil především 85procentní pokles vývozu dílů ke kancelářským strojům a výpočetní technice, 30procentní růst dovozu osobních automobilů a zhruba čtvrtinový růst dovozu elektronek, diod a tranzistorů. Pozitivní vliv na vzájemnou bilance měl růst vývozu dílů motorových vozidel a růst vývozu výpočetní techniky.

Proti loňskému říjnu výrazně stoupl dovoz zemního plynu, a to o 36 procent, zatímco dovoz ropy klesl zhruba o třetinu.

Teritoriálně nejvíce vzrostlo aktivum s Německem (o 3,8 mld. Kč), Slovenskem (o 1,3 mld. Kč), Nizozemskem (o 1,2 mld. Kč) a Rakouskem (o 0,6 mld. Kč). Bilance se zlepšila také s Ruskem (snížení pasiva o 1,4 mld. Kč). Naopak se zhoršila zejména bilance obchodu se Spojenými státy (přechod z aktiva 1,9 mld. kč do pasiva 1,0 mld. Kč), Čínou (růst pasiva o 1,7 mld. Kč), Maďarskem (snížení aktiva o 1,4 mld. Kč), Norskem (růst pasiva o 1,1 mld. Kč) a Irskem (přechod z aktiva 0,6 mld. Kč do pasiva 0,5 mld. Kč).

ČSÚ zároveň zpřesnil zářijový výsledek, který byl překvapením pro trh. Předběžný údaj o přebytku 0,8 miliardy korun statistici snížili na 0,33 miliardy korun.