Nižší úroveň cen v porovnání s unijním průměrem měly v tomto sektoru už jen Polsko (64 procent), Rumunsko (66 procent), Bulharsko (68 procent) a Litva (74 procent). Na Slovensku to bylo 81 procent, což je osmé nejnižší číslo v bloku.

Data evropských statistiků ukázala, že mezi státy panují v cenách velmi výrazné rozdíly. V nejdražším státě jsou u potravin a nealkoholických nápojů ceny více než dvojnásobné proti tomu, co lidé platí v tom nejlevnějším. Dánsko je téměř 40 procent nad průměrem EU za rok 2009, zatímco v Polsku byly ceny jen na 64 procentech unijního průměru.

U cen alkoholu je také markantní rozdíl. Zatímco ve Finsku byly na 170 procentech unijního průměru, tak v Rumunsku to bylo jen 70 procent. U tabáku byly v nejdražší zemi, Irsku, se 217 procenty průměru dokonce téměř pětkrát vyšší než v Bulharsku se 46 procenty průměru EU.

Cenová hladina v zemích EU v procentech
ZeměPotraviny a nealkoholické nápoje
Belgie115
Bulharsko68
ČR75
Dánsko139
Německo111
Estonsko80
Irsko129
Řecko101
Španělsko97
Francie110
Itálie108
Kypr108
Lotyšsko85
Litva74
Lucembursko117
Malta93
Maďarsko79
Nizozemsko98
Rakousko116
Polsko64
Portugalsko92
Rumunsko66
Slovinsko96
Slovensko81
Finsko120
Švédsko104
Británie97
Zdroj: Eurostat