Spotřebitel tak ani netuší, že v ceně vody, kterou vypil, zaplatil třeba i reprezentační večírek ředitele společnosti nebo odměny jeho sponzorům.

Sankce 67 miliónů, zaplaceno jen 12

Stát sice pravidelně kontroluje, jak podnikatelé regulaci dodržují a za její porušování provinilce trestá pokutami, ale to je tak vše. Výsledky kontrol sepíše ministerstvo financí, které zprávu o nich každoročně předkládá vládě. Naposledy to bylo minulé pondělí a kabinet zprávu schválil.

Co tato zpráva obsahuje? Loni si úředníci finančních a celních ředitelství, krajů a obcí i regulačních úřadů posvítili na 3550 firem a společností. Kvůli porušení zákona o cenách uložili pokuty v celkové výši téměř 67 miliónů korun (66 918 955 Kč).

A to, jak řekl Právu Radek Šafařík z Finančního ředitelství ministerstva financí v Ústí nad Labem, „při prvním provinění se pokuta ukládá v takové výši, aby nebyla likvidační. Pokuta nevede k tomu, aby se někomu ublížilo, ale aby se napravil stav a aby se zamezilo opakování chyby“.

Provinilci zatím zaplatili jen 12 miliónů korun a není jasné, kdy stát dostane zbytek, protože většina případů končí u soudu.

Na soud se obrátil i loňský největší provinilec, hnědouhelný gigant Czech Coal, který ústecké finanční ředitelství minulý rok potrestalo pokutou ve výši 33 158 773 Kč.

„Czech Coal dostal pokutu za zneužití dominantního postavení na trhu. V obchodě, který jsme přešetřovali, jsme dospěli k názoru, že cena měla být při porovnání s cenou obvyklou o tuto částku fakturována nižší, čímž společnost získala neoprávněný prospěch právě v této výši,“ objasnil sankci Šafařík.

Podle něho společnost, která má nezastupitelné postavení na trhu, by měla ctít cenu obvyklou, i když ceny uhlí regulovány nejsou. Pracovníci finančního ředitelství, jak uvedl, kontrolují de facto všechny ceny. Jak ty regulované, kde se sleduje, aby se v nich neobjevilo něco, co tam nepatří, tak i ty neusměrňované, protože v tomto případě se posuzuje, zda prodejce nemá dominantní postavení a zda toho nezneužívá.

Nejhorší jsou vodaři

Stát předepisuje pevnou cenu u jediného výrobku – cigaret. V ostatních případech jde o tzv. věcné usměrňování cen například tím, že je stanovena maximální hranice (taxi, voda) nebo naopak minimální (mléko).

Toho ale někteří podnikatelé zneužívají. Podle zjištění kontrolorů si někteří vodaři do ceny pitné vody loni zahrnuli „náklady na reklamní propagaci a prezentaci společnosti, náklady na sponzoring, pokuty a penále za čištění odpadních vod, náklady na vakcinaci, nápoje a luxusní oblečení nad přípustný rámec, náklady na provize,“ uvedla zpráva.
Jeden z podniků si nechal od zákazníků třeba zaplatit i spotřebu vody v sídle vlastní společnosti!

Při 86 kontrolách ve vodárenských podnicích se našlo 52 závad, které byly „odměněny“ pokutami v celkové výši 8 553 402 Kč. Podle Věstníku MF více než 2,7miliónovou pokutu dostala Moravská vodárenská společnost z Olomouce, Vodovody a kanalizace jižní Čechy přes 1,5 miliónu. K největším hříšníkům se řadí i teplické Severočeské vodovody a kanalizace, dostaly pokutu milión.

Lidi obírají firmy na odpad, dopravci i STK

Lépe na tom nejsou ani podniky zabývající se komunálním odpadem: nedodržování zákona kontroloři odhalili ve třiceti případech z 38 kontrol. I tady si do cen účtovaných lidem zahrnuli své náklady na reprezentaci, odměny vedení společnosti, dary, příspěvky na životní pojištění, manka a škody. Obdobná provinění jsou častá také u stanic technické kontroly.

Chyby dělají i provozovatelé veřejné vnitrostátní linkové autobusové dopravy. Ti si do cen promítají např. ztráty z poskytování slev žákovského jízdného nebo silniční daň, a to i přesto, že jsou od této daně osvobozeni. Jeden z kontrolovaných si přirazil mýtné tři a pět korun za průjezd dálnice, což je jako zvláštní přirážka neoprávněné.

A co na to politici? Zprávu vlády dostanou každý rok na stůl poslanci. Podrobně se jí zabývají většinou jen členové kontrolního výboru. Sněmovna se k dokumentu chová netečně a během pár minut ho bere jen „na vědomí“. Změní na tom něco noví poslanci?

Přitom při předloňských 3388 kontrolách bylo uděleno přes 33 miliónů korun na pokutách a při odečtení kauzy Czech Coal kontroloři loni udělili téměř stejnou sumu. Znamená to tedy, že kontroly ke zlepšení stavu zatím příliš nevedou.