Ve druhé variantě je podle ministerstva účast dobrovolná a není jisté, jestli jsou lidé s nízkými příjmy dostatečně motivováni k úsporám na stáří. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) se již přiklonila ke druhé, menšinové variantě, kterou v rámci komise prosazoval její expert Vít Samek.

Dvě varianty penzijní reformy Bezděkova komise představila minulý týden. Snížení pojistného na sociální zabezpečení z 28 procent hrubé mzdy na 23 procent, snížení stropů pro placení pojistného ze šestinásobku průměrné mzdy na trojnásobek a zavedení jednotné sazby DPH ve výši 19 procent, která by kryla deficity plynoucí ze snížení pojistného, jsou společnými prvky obou variant reformy penzijního systému.

V první variantě by si člověk mohl odvádět z 23 procent tři procentní body na individuální penzijní účet, ve kterém by za něj investovaly soukromé fondy. V druhé variantě by všech 23 procent odváděl do státního pilíře, ze svého by si ovšem mohl další tři procenta spořit na individuálním penzijním účtu. Pokud by tak učinil, stát by mu přispěl stejnou částkou.

"Obě varianty splňují základní cíl, kterým je diverzifikace příjmů," řekla Król. U té první je ovšem diverzifikace prostředků, tedy jejich rozložení do více produktů, a tím i jejich větší ochrana před riziky, podle ní trochu větší. Další z důvodů je rozpočtový, tedy otázka nákladů na uvedení reformy do praxe. V určitém okamžiku dochází u první varianty na rozdíl od druhé k tomu, že se schodek zastaví a bude dokonce v mírném plusu