Zajímavé je, že země patří mezi státy, které byly v posledních dvou letech nejvíce zasaženy hospodářskou krizí. Přesto však splňuje přísná Maastrichtská kritéria. Ta například stanovují, že deficit veřejných financí nesmí překročit tři procenta HDP.

Tento limit v současnosti nedodržuje většina zemí EU, včetně těch, co eurem již platí. Pro Českou republiku je to také jeden z důvodů, proč se k eurozóně hned tak nepřipojí. Vyjednávací týmy ODS, VVTOP 09 se shodly, že nestaví termín přijetí eura. [celá zpráva]

Ještě než Estonsko měnu přijme, zbývá stanovit kurz, podle kterého se bude domácí měna směňovat. Naposledy jednotnou měnu přijali Slováci.