Vykoupení akcií navrhl majoritní vlastník ostravské huti ArcelorMittal Holdings AG, který má ve firmě v současné době podíl 96,43 procenta. Minulý měsíc požádal, aby všechny zbylé emitované akcie přešly do jeho vlastnictví. Firmě, která vlastní více než 90 procent základního kapitálu, to umožňuje český obchodní zákoník. Akcie na ni přejdou jeden měsíc po zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Tím se stane stoprocentním vlastníkem ostravské huti.

Na páteční valnou hromadu přišla zhruba stovka akcionářů. Místy byl průběh jednání velmi bouřlivý. Drobní akcionáři několikrát management společnosti vypískali. "Gauneři," volali na vedení firmy. Akcionáři také protestovali proti tomu, že vedení nezveřejnilo budoucí plánované investice za 20 miliard korun s odkazem na to, že jsou firemním tajemstvím.

Majoritní vlastník jako protiplnění při výkupu cenných papírů navrhl cenu 4000 korun na základě znaleckého posudku společnosti PricewaterHouseCoopers ČR. Celkem by měla firma vyplatit drobným akcionářům 1,769 miliardy korun. Peníze mají dostat do 90 dnů od doby, kdy bude přechod akcií na majoritního vlastníka zapsán v obchodním rejstříku.

Boj s větrnými mlýny, tvrdí akcionáři

Celkem má firma podle představenstva přes 14 000 minoritních akcionářů. Nespokojenost se schválenou cenou vyjádřila část minoritních akcionářů, které zastupuje Jiří Psota. "Je nás celkem 117 a vlastníme 176 000 akcií. Už jsme kvůli tomuto rozhodnutí podali žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Jejím předmětem je navýšení dorovnání, požadujeme ke schválené částce minimálně další 3000 korun," uvedl Psota. Žaloba směřuje proti majoritnímu vlastníkovi.

"Je to boj s větrnými mlýny kvůli špatným českým zákonům. Institut vytěsnění sice existuje i jinde v Evropě, ale například v Německu mají drobní akcionáři větší práva," dodal Psota. Například jim firma musí na své náklady zaplatit právní služby. Nespokojení akcionáři odmítají hodnotu ostravské huti vyčíslenou na 49,2 miliardy korun, podle které se také vypočítala hodnota akcií.

V RM Systému se během dopoledne cena akcie ArcelorMittal Ostrava zvýšila ze 4125 na 4255 korun za kus. Na konci minulého roku majoritní vlastník odkoupil v ostravské huti od skupiny PPF podíl 13,88 procenta za 6,879 miliardy korun. Cena byla 4000 korun za akcii. Mimořádná valná hromada ještě schválila možnost vzetí dalších více než čtyř miliónů akcií do zástavy ve prospěch majoritního vlastníka. Ten by mohl těmito akciemi ručit v příštích pěti letech například za bankovní úvěr.