Možný budoucí premiér uvedl, že letošní deficit veřejných financí by neměl překročit plánovaných 5,3 procenta a příští rok 4,8 procenta HDP.

Nečas zároveň upozornil, že termíny pro přípravu rozpočtu budou muset být brány v potaz při koaličních vyjednáváních. Rozpočet musí být totiž připraven kvůli legislativnímu procesu nejpozději do poloviny července.

Pro rozpočet na příští rok to znamená uspořit v rozpočtu 60 miliard korun. Konkrétnější obrysy úspor v letošním rozpočtu budou podle Janoty jasné až v červenci. "Část problému se týká totiž výpadku daně z příjmu právnických osob a tam bude důležitý termín 30. června. Takže kolem 5. července se bude vědět více," uvedl ministr.

Zároveň upozornil, že v letošním roce je třeba udělat škrty v rozsahu deseti miliard korun. Navíc sdělil, že za očekáváním zaostává výběr peněz na sociální zabezpečení a také příjmy ze spotřebních daní.

Na celý rok je schválen rozpočet se schodkem 162,9 miliardy korun. Loni rozpočet skončil v rekordním deficitu 192,4 miliardy korun.