I když Athény, Lisabon i Madrid figurují v první dvacítce největších globálních dlužníků, první místa jim rozhodně nepatří. S přehledem je kontrolují Irsko, Británie, Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko. Co země, to symbol finanční solidnosti navenek – a zadluženec až po uši ve skutečnosti.

Podle americké televize CNBC sice vedou „ligu“ největších dlužníků světa Spojené státy, ale jen když se počítá celková velikost půjček. Pokud se však dluhy porovnají s tím, co země vytvoří za rok, skončí USA až na dvacátém místě.

Do čela se pak vyhoupnou Irové. Jak vyplývá z údajů Světové banky, jsou na tom bezkonkurenčně nejhůře s půjčkami, jež odpovídají asi 1300 procentům hrubého domácího produktu (HDP). Aby lidé z Éire, jak říkají své zemi, všechny dluhy umořili, museli by třináct let pracovat jen na ně – bez jídla a hlavně bez Guinesse.

V případě Irska i dále zmiňovaných zemí se samozřejmě nepočítá jen zadlužení států. CNBC brala v potaz  všechny dluhy dané země vůči cizině – ať už je nadělaly vlády, samosprávy, banky, firmy nebo jednotlivci (vynechány byly tedy půjčky uvnitř státu).

Ráj bankéřů, ráj dlužníků

Druhý největší dlužník světa má sice od Irska pořádný odstup, ale v množství vypůjčených peněz je hned za USA. Zadlužení Britů činí 9,15 biliónu dolarů (asi 190 biliónů korun), což představuje 427 procent jejich HDP. Pro srovnání: vnější dluh Číny a Indie je téměř stokrát menší (činí 4,6 a 4,7 procenta), v Brazílii představuje 13 procent HDP.

Ani Švýcarsko není jen ráj bankéřů, nýbrž také země zaslíbená dluhům. Pohledávky, které má svět vůči alpské federaci, jejím firmám, bankám a občanům odpovídají sumě 1,21 biliónu dolarů, což představuje hodnotu veškeré zdejší produkce a služeb za 4 roky!

Před dopadem těchto čísel varoval v CNBC ekonom Josh Bivens z Economic Policy Institute: „Vnější zadlužení je mnohem znepokojivější než veřejný dluh. Představuje totiž čistý „únik“ (do ciziny – pozn. red.), jsou to peníze, jež lidé nebudou mít, protože si je půjčili v minulosti.“

Z českých sousedů je na tom nejhůře Rakousko. Od okolního světa si sice napůjčovalo „jen“ 800 miliard, i to mu ale zajišťuje slušné osmé místo v tandemu globálních dlužníků.

Němci si celkově půjčili šestkrát více peněz než Rakušané. Protože jich je ale jedenáctkrát více, jsou až na patnáctém místě ve světovém seznamu. Není to ale žádný důvod k radosti. Lépe jsou na tom i Řekové (16.), jimž teď Berlín musel s velkým skřípěním zubů přiklepnout mnohamiliardovou pomoc. I Italové (17.) vůči světu zadluženi něco méně než Němci.

Největší dlužníci světa

Dluh (miliard USD)v % HDP za r. 2009
1. Irsko2 3201312
2. Británie9 150 426
3. Švýcarsko1 210382
8. Rakousko 828256
9. Francie5 230248
15. Německo5 130182,5
16. Řecko 582170,5
19. Maďarsko 225122
20. USA13 77096,5
(Zdroj: CNBC podle údajů Světové banky, údaje z loňského roku)

Evropa na mušce

Ze střední a východní Evropy se do první dvacítky prodral jen jediný stát: Maďarsko. Vláda musela žádat o pomoc i MMF a Unii, zatímco obyčejní lidé horko těžko platí dluhy za byty, auta, ledničky či televize, které si nadělali v eurech či švýcarských francích.

Země, které nezavedly euro, jsou na tom hůře, než bašty eurozóny jako Německo, Francie a Itálie. Stačí ukázat na Británii, Dánsko, Švédsko. To vše vysvětluje, proč se tolik mluví o dluhové krizi „Evropy“, a ne jen eurozóny.

Americká televize omezila svůj rozbor na 75 středních a velkých ekonomik. Kdyby se braly v potaz i drobné či trpasličí státy, vypadal by obrázek ještě dramatičtěji.

Vnější zadlužení Andory se totiž odhaduje na 1910 procent tamního HDP a v případě Lucemburska až na neuvěřitelných 4910 procent HDP. Naproti tomu Island, jehož ekonomikou nedávno těžce otřásla finanční krize, má dluhy v hodnotě „jen“ 998 procent.