Podle rozhodnutí unijního tribunálu měla EU právo stanovit maximální ceny, které mohou být operátory účtovány za volání přijatá i uskutečněná v zahraničí mimo jejich síť. Sporné nařízení stanovuje i strop pro ceny za velkoobchodní roaming, to znamená cenu placenou sítí spotřebitele zahraniční síti užívané spotřebitelem.

Původně mělo pozbýt platnosti na konci letošního června, jenže bylo změněno tak, že se rozšířilo i na cenové stropy pro SMS a datové služby, přičemž se prodloužila jeho platnost do konce června 2012.

Na zmiňovaný britský soud se obrátili čtyři operátoři: Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile a Orange. Podle nich unie porušila zásady subsidiarity a proporcionality.

Podle soudu má nařízení ale skutečně za cíl zlepšit podmínky fungování vnitřního trhu. "V tomto kontextu soudní dvůr uvedl, že úroveň maloobchodních cen účtovaných za mezinárodní roamingové služby byla v době přijetí nařízení vysoká a mezi náklady a cenami není takový vztah, jaký by převládal na trzích s plně rozvinutou hospodářskou soutěží," píše tribunál v prohlášení.