Vetovaný zákon měl stanovit, že ČNB by po přijetí eura už nevytvářela měnovou politiku Česka, ale nahradila by ji Evropská centrální banka. ČNB by se na měnové politice pouze podílela.

Navíc centrální bankéři by nově nemuseli předkládat zprávu o dohledu nad finančním trhem Senátu.

„Potíž zákona spočívá i v ukotvení hlavního cíle centrální banky do Ústavy (čl. 98 stanoví za hlavní cíl péči o cenovou stabilitu). Je právně sporné, zda vůbec může být taková změna přijata prostým zákonem beze změny Ústavy ČR v této věci. Pokud by měl být hlavní cíl i nadále zakotven v Ústavě ČR, pak by patrně musel být modifikován s ohledem na hlavní cíl Evropského systému centrálních bank,“ uvedl také Klaus v rozhodnutí o vetu.