"Holidays Czech Airlines bude v této první fázi plnit funkci obchodní společnosti v oblasti nepravidelné dopravy. Zároveň zažádá o veškerá povolení, tedy především licenci leteckého dopravce a osvědčení provozovatele obchodní letecké dopravy, která jsou potřebná pro plnohodnotné fungování leteckého dopravce," uvedl prezident ČSA Miroslav Dvořák.

Do dceřiné firmy přešli dnešním dnem dosavadní zaměstnanci z oddělení charterů. Po naplnění všech formalit je bude následovat létající personál a firma zveřejní podrobnosti k velikosti nové firmy, včetně její flotily.

Převod charterů na dceru schválila na návrh vedení firmy valná hromada ČSA koncem května. Jde o jeden z kroků Dvořákova záchranného plánu, který má firmu dostat z loňské ztráty 3,7 miliardy korun. Plán počítá s prohloubením holdingového uspořádání, do dceřiných firem by se měly vyčlenit i další činnosti, například údržba.

Holidays Czech Airlines bude i nadále podnikat jako cestovní kancelář. Spojení cestovní kanceláře a charterových letů do jedné firmy považuje vedení ČSA za logické.