V nepodnikatelské sféře, například ve veřejné nebo státní správě, ale i armádě či na školách, tvořila základní mzda v průměru 66,1 procenta, prémie a odměny 6,8 procenta a náhrady a příplatky 27,1 procenta. Vyplývá to z publikace Analýza regionálních rozdílů vydané Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Nejvyšší podíl na platu tvoří v podnikatelské sféře základní mzda v Praze, a to 69,7 procenta. Prémie a odměny mají na platu podíl 17,6 a ostatní příplatky a náhrady 12,7 procenta. Nejnižší podíl základní mzdy, 64,4 procenta, mají naopak zaměstnanci v podnikatelské sféře na Vysočině. Prémie a odměny se zde na platu podílejí 19 a příplatky a náhrady 16,6 procenta.

Praha má i další prvenství, a to v nepodnikatelské sféře. Základní mzda se zde totiž podílí na platu nejnižší částí v celé republice, 66,1 procenta. Prémie a odměny mají podíl 6,8 a příplatky a náhrady 27,1 procenta. Nejvyšší podíl základní mzdy pak mají ve Zlínském kraji, a to 68,3 procenta. Prémie a odměny tvoří 8,2 procenta platu a ostatní příplatky a náhrady 25,4 procenta.