Komise zkoumá, zda společnosti J&T Finance Group, J&T Investment Advisors a Energetický a průmyslový holding poskytly vyšetřovatelům všechny vyžádané podklady a nevyjmuly z nich některé části.

"Během inspekce v sídlech společností J&T Group a Energetický a průmyslový holding se odehrálo několik incidentů, které se týkaly přístupu k emailovým účtům a k elektronickým záznamům. Tyto incidenty budeme nadále vyšetřovat, a pokud komise zjistí, že tyto společnosti záměrně nebo z nedbalosti odmítly inspektorům předat vyžádaná data a nebo je doručily nekompletní, může udělit pokutu až ve výši jednoho procenta z celkového obratu," uvedla Evropská komise.