Vichřice provázející povodně podle dosavadních odhadů poškodily až 368.000 metrů krychlových dřeva. To představuje zhruba pět procent celoročních těžeb státního podniku. Nejvíce jsou postiženy lesy na Jesenicku. Na zhruba 160 malých vodních tocích povodně porušily a podemlely břehy a zničily opevnění koryt.

Podnik se nyní zaměřil na odstraňování zátarasů v korytech potoků a uvolnění propustků a mostů od nánosů bahna, kamení či splavené dřevní hmoty. Do akce nasadil všechnu dostupnou techniku. Lesníci také pracují na odstranění popadaných stromů z cest, aby se do lesů vůbec mohli dostat. Začali také s opravami poničených cest, které voda na mnoha místech úplně odplavila.