Celý systém by tedy měl být spravedlivější než ten současný. Jak se již dohodla vládní koalice, Česká republika přejde na tzv. příspěvkově definovaný (NDC) systém, jehož základním principem má být posílení zásluhovosti - kdo do systému hodně odvede na pojistném, dostane vyšší důchod. Kdo odvede málo, dostane důchod nízký, řekl Škromach.

Nový systém by se však zaváděl postupně, přičemž přechod na plný NDC systém by trval zhruba dvacet let. "Starý systém by měl by být zakončen ročníky 1967 až 69. Směřujeme k tomu, aby nový systém fungoval v době, kdy půjdou do důchodu silné ročníky ze 70. let a v aktivním věku budou naopak slabé ročníky závěru minulého století a počátku tohoto století," vysvětlil Škromach.

Virtuální účet

Novinkou systému je, že každý z občanů bude mít u České správy sociálního pojištění veden pomyslný (virtuální) záznam pojištěnce s údaji, kolik do systému za celý pracovní život vložil. Ve chvíli, kdy se dotyčný rozhodne odejít do penze, tato "naspořená" částka na pojistném se vydělí průměrnou dobou dožití. Výsledkem bude pravděpodobný důchod. Účty jsou virtuální proto, že na nich nebudou ležet faktické peníze, neboť systém bude i nadále průběžně financovaný. To znamená - to, co se vybere na pojistném, hned se vyplatí stávajícím důchodcům.

Tím, že systém vytváří přímou vazbu mezi zaplaceným pojistným a dávkou, zvyšuje se osobní zodpovědnost pojištěnců, zdůraznil před časem Škromachův náměstek Jiří Hofman. Ten si také pochvaloval, že systém umožní individuální volbu odchodu do důchodu. Zda to bude praxe pro občany výhodná, ukáže až čas. Totiž ti, kteří budou chtít získat vyšší důchod, budou nuceni zůstávat co nejdéle v pracovním procesu.

Politikům zato odpadne jedna nepříjemná starost - nebudou už muset uměle prodlužovat věk odchodu do důchodu, a tak se vyhnou řadě nepříjemných protestů, které prodlužování věku odchodu do důchodu provázejí.

Bude stanoven minimální důchod

Novým prvkem v systému by také mělo být zavedení minimálního důchodu ve výši 1,2násobku životního minima, řekl Právu Škromach. Při současném životním minimu 4100 Kč pro jednotlivce by tedy garantovaný minimální důchod činil 4920 Kč. "To je více, než dostávají někteří lidé dnes," dodal Škromach.

"Jde o dílčí změnu průběžného systému penzí, která je jistě vítána, protože je k lidem spravedlivější. Ale z hlediska zajištění stability penzijního systému, z hlediska stability penzí, je to krok stranou," uvedl pro Právo hlavní analytik Patria Online David Marek. Nejde o zásadní změnu, dodal. Podle něj by vláda měla pro udržení stabilní hladiny státních penzí buď zvýšit odvody na sociální pojištění, nebo lidem doporučit, aby si na důchod spořili i sami, a jasně říci, že průměrný důchod, který bude stát schopen vyplácet, bude vzhledem k průměrné mzdě klesat.

Za zásadní změnu důchodového systému považuje Marek zavedení povinného spoření na důchod, ke kterému přikročili naposledy například na Slovensku. Ministr Škromach sice nepopírá, že občané by měli na stáří šetřit i sami formou penzijního připojištění, nechce však zatím hovořit o zavedení povinného připojištění. Podle něj bude záležet na politické dohodě.

První veřejná prezentace zásadních principů vládní reformy penzí se bude konat 4. prosince, kdy se na pražském Žofíně uskuteční seminář.