Soud potvrdil, že bilaterální dohoda mezi Českou republikou a Rakouskem o ochraně zeměpisných označení je platná a aplikovatelná na rozhodnutí, které zakazuje importérům společnosti Anheuser Busch prodávat na rakouském trhu pivo pod označením BUD. Označení BUD, kterého v Rakousku užívá Budějovický Budvar pro své pivo, bude požívat absolutní ochrany jako označení původu, v případě, že toto označení přímo nebo odvozeně označuje místo, kde je toto pivo vyráběno, to je v Českých Budějovicích.

"Stanovisko Evropského soudního dvora, které je pro rakouské soudy závazné, je jasným důkazem, že Evropská unie respektuje a chrání instituci zeměpisných označení," řekl ve středu Právu ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček a poznamenal, že do Rakouska exportuje Budvar už celá desetiletí a jeho originální dvanáctistupňový ležák zde je zde dlouhodobě nejprodávanějším importovaným pivem.

Americká společnost Anheuser Busch se v minulosti snažila prostřednictvím svých importérů prodávat na území Rakouska své pivo pod ochrannou známkou BUD. V roce 1999 Budějovický Budvar podal proti tomuto jednání u Obchodního soudu ve Vídni návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo soudní cestou zakázáno importérům společnosti Anheuser Busch užívání této ochranné známky na rakouském trhu.

Toto předběžné opatření vídeňský Obchodní soud vydal ještě téhož roku, a to na základě bilaterální smlouvy mezi Rakouskem a Českou republikou o vzájemné ochraně zeměpisného místa původu. Následně probíhající soudní spor dospěl až před Nejvyšší rakouský soud, který si v rámci svých pravomocí vyžádal vyřešení předběžné otázky, týkající se správnosti aplikace bilaterální smlouvy mezi ČR a Rakouskem o ochraně zeměpisných označeních na případ sporu o užívání BUD v Rakousku, u Evropského soudního dvora.

Pivovar Budějovický Budvar má zaregistrováno na 380 ochranných známek ve více než 100 zemích světa. Se svým obchodním konkurentem, společností Anheuser Busch, vede v současné době 40 soudních sporů a dalších více než 40 správních řízení před patentovými úřady.