Roche tvrdí, že nevidí řešení v tom, že Evropa dá 700 miliard eur až jeden bilión eur zemím, které jsou nesolventní. Podle něj se sice lídři EU shodli na tom, že je potřeba zasáhnout, rozhodně však neřekli, jak se těžce zadlužené země tímto způsobem stanou opět solventními.

Dohoda o pomoci měla prý jen šokovat trhy a zklidnit situaci. Roche však upozorňuje, že peníze vynaloží země, jako třeba Německo, jejichž dluh k celkovému HDP dosahuje kolem 80 procent, peníze přitom mají pomoci zemím s dluhem kolem 130 procent HDP.

Podle něj další zadlužování jedněch zemí nepomůže vyřešit navrácení důvěry a solventnosti právě třeba v Řecku či Portugalsku.