Celkové výdaje státu činily na konci dubna 399,7 miliardy korun, naopak příjmy dosáhly výše 321,5 miliardy korun. Ministerstvo uvedlo, že stát proti loňsku vybral na daních téměř o 13 miliard více, tedy 158,7 miliardy korun.

Celkové příjmy jsou však výrazně nižší zejména kvůli tomu, že vláda musela vyčlenit 32 miliard korun na snížení schodku loňského státního rozpočtu.

Vybrané položky státního rozpočtu na konci dubna (v mld. Kč)
příjmy:
DPH68,52
daně z příjmů právnických osob21,08
daně z příjmů fyzických osob22,65
spotřební daně41,25
výdaje:
platy státních zaměstnanců23,52
důchody113,77
kapitola státní dluh18,16
státní sociální podpora13,76