Zdědilo navíc hrozbu téměř 24miliónové sankce za předčasně ukončenou kontroverzní zakázku. Hrozbu, že budou muset zaplatit likvidační sankci dodavatelské firmě A.Z.A.P., s. r. o., Olomouc, zanechalo družstevníkům nedávno odvolané představenstvo. To před časem uzavřelo údajně minimálně dvakrát předražený kontrakt se společností A.Z.A.P. za 450 miliónů korun.

Částku 260 miliónů muselo SBD proinvestovat během loňského roku. Firmě A.Z.A.P. bývalí představitelé trutnovského družstva v případě nesplnění dohodnutých podmínek přiklepli formou rozhodčí doložky jistý téměř 24miliónový zisk. Doložku bývalí šéfové SBD sjednali v době, kdy věděli o brzkém konci ve vedoucích funkcích.

„Proinvestovat 260 miliónů za necelý rok bylo absolutním technickým a finančním nesmyslem. Nebylo v silách družstva ani firmy A.Z.A.P připravit takto rozsáhlou investici, čehož si byli všichni členové tehdejšího představenstva plně vědomi,“ tvrdí jeden ze současných představitelů SBD Vladimír Kučera. „Smlouvy s firmou A.Z.A.P., která byla vybrána bez řádného výběrového řízení, jsme vypověděli,“ podotkl Kučera.

Jsou v bezvýchodné situaci

Družstvo spravující okolo 3,5 tisíce bytů dostaly vypovězené smlouvy s dodavatelem do bezvýchodné situace. Firma A.Z.A.P. se prostřednictvím rozhodčího řízení v domovské Olomouci dožaduje pokuty téměř 24 miliónů korun.

„Pokud prohrajeme, může dojít k exekuci majetku družstva. Mohlo by dojít na byty obývané družstevníky. Peníze nemáme a nikdo nám nepůjčí. Zdědili jsme vytunelované družstvo,“ říká Kučera. „Nevidíme už jinou možnost než požádat o pomoc prezidenta jakožto nejvyššího ústavního činitele,“ dodal.

Kauzu trutnovského SBD začala z podnětu družstevníků šetřit policie. „Mnohokrát jsme marně upozorňovali na podezřelé jednání bývalých představitelů SBD, kteří dlouho znemožňovali snahy řešit jejich odvolání,“ shodují se družstevníci.

Postup současného vedení SBD Trutnov nazývají bývalí členové představenstva pomlouvačnou kampaní. Potíže družstva mělo způsobit jeho současné vedení, které zastavilo údajně schopně rozjeté a nemalými dotacemi podpořené projekty v režii firmy A.Z.A.P.

„Nové představenstvo revitalizaci bytů zastavilo a během loňska neprostavělo ani korunu z peněz, na které byla zpracována projektová dokumentace. Tím firmě A.Z.A.P. vnikl nárok na smluvní pokutu,“ tvrdí člen odvolaného vedení trutnovského SBD Václav Šváb.