"Realizace projektu podstatně sníží emise škodlivých látek na obyvatelstvo ústeckého regionu. Podmínky vydání stanoviska současně zajišťují, že bude dosaženo zvýšení ochrany klimatu," uvedlo ministerstvo.

Ve srovnání se současným stavem bude obnovená elektrárna Prunéřov II vypouštět o 32 procent méně emisí SO2, o 26 procent méně emisí oxidu dusíku a o 41 procent méně tuhých znečišťujících látek.

Souhlasné stanovisko, které vydal odbor MŽP, zohledňuje všechny informace získané v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Správnost procesu potvrdila i nezávislá komise společnosti DNV.

Elektrárny Prunéřov:
Prunéřovské elektrárny jsou největším uhelným výrobcem elektřiny v Česku. Jde o dva objekty, které se nacházejí poblíž Chomutova. Část Prunéřov I byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968 a tvoří ji šest 110MW bloků. Čtyři bloky byly upraveny dva později zcela odstaveny. Prunéřov II byl zprovozněn v letech 1981 až 1982 a tvoří jej pět 210MW bloků.
Zdroj: ČEZ