Během insolvenčního řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře. Nesmí například podnikat žádné kroky, které by směřovaly k podstatné změně jeho skladby, využití nebo jeho citelnému zmenšení. Věřitelé dlužníka můžou od zahájení insolvenčního řízení uplatňovat u soudu své pohledávky.

Podnikatelé a odborníci již dříve uvedli, že se fenomén podávání insolvenčních návrhů kvůli malým dlužným částkám po splatnosti stal problémem českého trhu. Zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku podle nich kazí podniku dobré jméno a může vyvolat řetězovou reakci.

Návrh zmiňuje Inženýring dopravních staveb, divize pozemního stavitelství Skansky, Národní památkový ústav a další dvě společnosti podnikající dle živnostenského zákona. Celkem jejich pohledávky mají dosahovat téměř 84 miliónů korun.

Copa Centrum Národní vykázala, podle údajů ve sbírce listin, za rok 2008 ztrátu 29 miliónů korun.