"Provoz Terminálu Sever 2 výrazně zvýší kapacitu pražského letiště. Pro Českou správu letišť je to efektivní investice, protože se zvyšuje zájem leteckých dopravců létat přes Prahu a růstový trend počtu cestujících překračuje původní prognózy," uvedl Martin Kačur, generální ředitel České správy letišť.

"Cestujícím, kterých podle našich odhadů bude letos nejméně na 7 miliónů, to přinese časové úspory a mnohem větší komfort. Zároveň vyřešíme odbavování pasažérů cestujících z a do zemí EU v režimu podle Schengenských dohod, bez celní a pasové kontroly," dodal Kačer.

Stavební sdružení bude realizovat kompletní výstavbu čtyřpodlažní budovy Terminálu Sever 2 s celkovou zastavěnou plochou 28 690 m2 a obestavěným prostorem 546 315 m3. Součástí zakázky jsou také související objekty, jako stavební příprava pro kolejové spojení letiště s centrem města, kolektor či demolice budov bývalého carga ČSA.

"Pro naši společnost je standardem automaticky pracovat s požadavky norem na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce. Stavět budeme s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí a to jak v souladu s platnými normami, tak s celosvětovými standardy Skanska," zdůraznil Miroslav Tvrdý, místopředseda představenstva a finanční ředitel Skanska CZ.