Navrhuje, aby ČSOB zaplatila do 18 měsíců od vynesení rozsudku konsolidační agentuře více než 83 miliardy korun, což je podle názoru PMB finanční prospěch, který ČSOB z koupě IPB a vystavených státních záruk neoprávněně realizovala.

Jednání nekalé soutěže se měla ČSOB údajně podle textu žaloby, kterou má Právo k dispozici, dopustit tím, že jako jedna z bank na trhu za naprostého utajení a za využití orgánů státu získala jinou banku na trhu, a sice IPB. ČSOB tak prý získala "zdarma podnik jiného soutěžitele, navíc očištěný od jakýchkoliv rizikových aktiv" a navíc v rámci plnění poskytnutých státních záruk získala od státní konsolidační agentury ještě zhruba 150 miliard korun. Protože současně IPB v rámci dohodnutých smluv převedla na ČKA část majetku bývalé IPB, činí její čistý finanční prospěch údajně podle propočtů PMB 83,3 miliardy korun.

ČSOB: Nemá to opodstatnění

Městský soud potvrdil, že mu byla žaloba doručena 19. června a dosud celou věc podle dostupných informací neprojednával. "Snad nejde o čerpání veřejné podpory z prostředků hlavního města Prahy?", podivil se v první reakci mluvčí ČSOB Milan Tománek. Poté již v oficiálním stanovisku uvedl, že banka nevidí v žalobě žádné opodstatnění.

"První městská banka podala žalobu na ochranu hospodářské soutěže, neboť se domnívá, že na bankovním trhu bylo konkurenční prostředí a rovné postavení soutěžitelů narušeno", potvrdila Právu mluvčí PMB Dita Fuchsová. Předmětem žaloby je podle ní především rozsáhlá státní podpora zdravé ČSOB při převzetí IPB. V žalobě požadované odstranění závadného stavu spočívá v tom, že část mnohamiliardové neoprávněně čerpané veřejné podpory bude do státní pokladny vrácena, dodala. V době koupě patřila IPB mezi tři největší banky na trhu s bilanční sumou ve výši 289 miliard korun a ČSOB se její koupí stala dominantní bankou na českém bankovním trhu, uvádí se kromě jiného v textu žaloby.

Krycí jména v dokumentech: ČSOB jako Kartágo

Nekalou soutěží je podle obchodního zákoníku takové jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je s to přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Tato újma podle žaloby vznikla, protože IPB jako jeden z hlavních konkurentů ČSOB již na trhu nepůsobí a navíc ČSOB zde získala dominantní pozici na úkor jiných bank na trhu.

IPB se v první polovině roku 2000 ocitla v situaci, v níž bylo zřejmé, že musí učinit opatření na ozdravení své hospodářské situace. To mělo řešit buď představenstvo a akcionáři banky navýšením základního jmění, nebo bankovní dohled centrální banky. Projednávání prodeje IPB bylo podle žaloby maximálně utajováno, což dokladuje i používání krycích jmen v dokumentech, například pro IPB název Indie, pro ČSOB Kartágo, pro ministerstvo financí Mexiko, pro ČNB Čína. Postup v případě IPB byl podle názoru PMB v rozporu s postupem daným zákonem o bankách.