"Každá jedna koruna poskytnutá jako investiční pobídka se tak do státního rozpočtu vrátila víc než 8,5násobně," komentovala výsledky studie pověřená generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová. Investiční pobídky do roku 2008 čerpalo celkem 486 projektů. Do podpořených projektů investoři vložili 357 miliard korun. Bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek získaly české firmy a jen o něco více aktivní byly společnosti z Německa.

Investiční pobídky, které jsou v Česku poskytovány od roku 1998, zahrnují slevu na dani z příjmů právnických osob, finanční podporu nových pracovních míst, školení a rekvalifikace. Jejich součástí je také poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou za zvýhodněnou cenu a převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu.

Hodnota přímých zahraničních investic mířících do Česka prostřednictvím agentury CzechInvest v posledních letech klesá. Hlavní podíl na nich totiž nyní mají investice zaměřené na výzkum, vývoj a služby, které jsou finančně méně náročné.