Antimonopolní úřad již Český Telecom za tento přestupek pokutoval, firma však proti rozhodnutí podala rozklad. Ve druhostupňovém řízení předseda ÚOHS původní sankci snížil o jeden milion korun. Uznal tak námitku, že se nejednalo o opakované jednání, jak bylo v dřívějším rozhodnutí uvedeno. "Český Telecom byl dříve pokutován za porušení zákona, ale v jiné skutkové podstatě," vysvětlil Bednář.

Úřad zjistil porušení zákona ve třech rámcových smlouvách, které Telecom uzavřel s odštěpnými závody České pošty a s firmou Student Agency. Operátor v nich kupující a odběratele zavázal k prodeji a distribuci karet za stanovené nominální ceny. Partneři pak tuto cenu vnímali jako pevnou a nemohli si ji stanovit sami. "Na trhu existuje regulovaná maximální cena, která nevylučuje konkurenci, a je tedy možno jít pod ni," doplnil Bednář.

Náprava do jednoho měsíce

Český Telecom musí do jednoho měsíce vypustit ze smluv dohody o určení cen a dále nahradit pojmy 'maloobchodní' či 'nominální' údajem 'maximální'. O splnění těchto opatření pak musí informovat antimonopolní úřad.

Český Telecom patří k firmám, o něž se ÚOHS zajímá poměrně často. Naposledy dostal letos na jaře pokutu 23 milionů Kč za loňskou nabídku rychlého přístupu na internet ADSL. Podle úřadu tehdy firma svou nabídkou IOL Platinum omezila konkurenci. Společnost proti rozhodnutí podala rozklad.

"Telekomunikace jsou velmi dynamický trh a i v zahraničí mají podobné zkušenosti," uzavřel Bednář s tím, že ceny diktované dominantním subjektem mají vždy negativní vliv na spotřebitele.