Kvalifikace se bude prokazovat pouze kopiemi, následně před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat po vítězi originály dokladů. V rámci zjednodušení se má změnit také doručování. Nově má být vázáno na odeslání, nikoli na doručení písemností.

Vládní novela také původně přišla s návrhem na zřízení černé listiny firem, které se nebudou moci ucházet o státní zakázku, pokud předtím lhaly o své kvalifikaci. Tuto úpravu už ale sněmovna schválila loni v jiné novele na návrh předsedy sněmovny Miloslava Vlčka (ČSSD). Sněmovna ji proto z této novely vyřadila.

Předkladatelé návrhu si od něj slibují také zvýšení transparentnosti výběru dodavatelů. Ve zjednodušeném podlimitním řízení bude totiž zadavatel povinen hodnotit všechny došlé nabídky. V rámci zprůhlednění bude upraven i institut losování. Poslanci schválili návrh Oldřicha Vojíře (ODS), aby na losování výherců přímo dohlížel notář, a ne aby jen dosvědčoval jeho výsledky.

Zelení mimo jiné navrhli, aby se veškeré informace o výběrových řízeních zveřejňovaly na internetu, aby uchazeči museli dokládat vlastnickou strukturu nebo museli předkládat seznam osob, u nichž hrozí konflikt zájmů. Na většinu jejich návrhů sněmovna přistoupila. Patří mezi ně požadavek, aby uchazeč předkládal seznam zaměstnanců, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a mohli ve svých pozicích rozhodovat o veřejných zakázkách.