Podle sociálních demokratů se jedná o činnost, která se těžko prokazuje jako podvod podle trestního řádu. Stát podle nich svými zákony v současnosti podvodné katalogové společnosti chrání. "Novela obchodníku zákoníku je revoluční zásah do nekalé soutěže," uvedl jeden z předkladatelů Pavel Němec (ČSSD).

Proti normě byla pravice. Například ODS říká, že si každý musí uvědomit, že v hospodářském styku není nic zadarmo a každý musí nést za své chování odpovědnost. Podle některých poslanců by si firmy v případě přijetí normy našly cestu, jak ji obcházet.

"Pokládám tento zákon od počátku za zbytečný," uvedl Marek Benda (ODS). Současná úprava je podle něho dostatečná. Podle Daniela Petrušky (ODS) není jasné, jakým způsobem budou subjekty novou předlohou lépe ochráněny. "Jen zaplevelujeme právní řád," uvedl.

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová připomněla, že vláda se k předloze postavila záporně. Také podle ní je tento zákon zbytečný. Soudy už dospěly ke způsobu, jak tyto záležitosti řešit, uvedla.

Podvedených institucí je více než 1600

Mezi poškozenými jsou podle předkladatelů i desítky až stovky veřejných institucí, například policejní prezidium, některé okresní soudy a ministerstva nebo například Nejvyšší správní soud. Němec poukazuje na to, že cena za zařazení do katalogu je zpravidla o něco nižší než obrana v občanskoprávním sporu. Výhodnější a levnější je podvodníkům zaplatit, jak podle něj učinilo i policejní prezidium.

Předkladatelé tvrdí, že mají seznam více než 1600 podvedených institucí a tento počet ještě není konečný. Jsou mezi nimi také církve, občanská sdružení a živnostníci. Podobnou úpravu, jako navrhují, již přijalo Rakousko, kde prý funguje poměrně dobře.