"Firma neměla námitky proti závěrům kontroly, nepožádala o přezkum protokolu. Naši inspektoři vydali opatření k odstranění závad v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek a na přelomu března a dubna budeme s firmou zahajovat správní řízení,“ řekla Právu vedoucí inspektorka Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Václava Kociánová.

Jaký bude postih, je podle ní těžké předjímat. Doplnila, že inspektorát při rozhodování bude brát v úvahu to, že automobilka závady uznala a aktivně přistoupila k jejich odstraňování.

Inspektoři během kontroly v automobilce poslední lednový týden zjistili kolem pěti desítek závad. Firma měla nedostatečně zpracované provozní předpisy pro různá zařízení, zaměstnance nedostatečně školila z právních a ostatních předpisů, inspektoři zjistili i závady v oblasti organizace práce, v oblasti prevence rizik, nebyly dodrženy stanovené podmínky pro nařízení práce přesčas a další problémy.

Mluvčí automobilky Petr Vaněk řekl, že společnost Hyundai inspektorátu předložila návrh vypořádání jednotlivých nálezů jak z hlediska věcného, tak časového. "Odstranění některých závad je otázkou hodin, u jiných si to vyžádá delší čas,“ doplnil s tím, že část závad již firma odstranila.

Podle Kociánové automobilka musí většinu závad odstranit do jednoho nebo dvou měsíců. Jak dále řekla, nedostatky v pracovně právních vztazích a pracovních podmínkách již Hyundai odstraňuje a poslední v této oblasti mají termín odstranění do 27. března. "Výjimečně maximálně dvě závady, které lze odstranit pouze při odstávce výroby, budou řešeny do konce srpna,“ doplnila.

Kvůli nespokojenosti s pracovními podmínkami, především často nařizovanými přesčasy, loni 2. prosince na 400 zaměstnanců automobilky přerušilo na hodinu přesčasovou práci. Odbory pak vyhlásily stávkovou pohotovost. Nakonec se vedení automobilky s odboráři dohodlo na řešení jejich klíčových požadavků a odbory 15. prosince stávkovou pohotovost zrušily.