Zahraniční firmy vnášejí do české ekonomiky potřebné růstové impulsy i vzory žádoucího efektivního chování, shodují se analytici. Zejména se jedná o přímou závislost mezi výkonem firmy a vyplácenými mzdami, trvalý tlak na modernizaci výroby a současně na snižování počtu pracovníků.

ČTĚTE Růst průmyslu zvolnil tempo

Zahraniční firmy dosahují téměř poloviny tržeb, i když zaměstnávají pouze 31% zaměstnanců z celkového počtu 1 miliónu 150 tisíc pracovníků průmyslu. Zajímavý je i vývoj mezd. V roce 1997 dosáhla průměrná mzda v průmyslu 10 778 korun, u zahraničních firem ale 13 178 korun. Rozdíl byl 22,3 procenta, upozornil místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. V loňském roce dosáhla průměrná mzda v průmyslu 15 403 korun, u zahraničních firem 17 467 korun. Rozdíl byl ale pouze 13,4 procenta, říká Drápal. To znamená, že zahraniční firmy velmi přísně regulují růst mezd podle výkonu, konstatuje.

Roste i počet zahraničních firem

Jestliže v roce 1997 v ČR působilo 693 zahraničích subjektů, v loňském roce to bylo už 1600 firem. Celkově ke konci minulého roku představovaly podnikatelské zahraniční subjekty 20,3 procenta všech tuzemských průmyslových podniků, tj. více jak dvojnásobek úrovně z roku 1997.

Jediné riziko přínosu zahraničních firem spočívá v dalším vývoji ekonomických podmínek. Zahraniční firmy totiž mohou po dalším zvyšování mezd začít pociťovat menší míru zisku a mohou se poohlédnout po oblastech, kde je levnější pracovní síla. Konkrétně by se mohlo jednat o země bývalého SSSR, například Ukrajinu.

Vybraná data ČSÚ o zahraničních firmách
1997 2002
Průměrná mzda 13 178 17467
Počet firem 693 1600
Zdroj: ČSÚ

Podle analytiků jediná obrana proti odchodu zahraničních investorů za levnější pracovní silou je snaha do republiky přitáhnout takové zahraniční investory, kteří místo montoven zde budou rozvíjet náročnější výroby či dokonce strategické služby. Ty totiž vyžadují vytvoření vysoce kvalifikovaného pracovního týmu, říká ministr průmyslu Milan Urban, který se jinde nedá tak lehce dát dohromady. Proto stát bude podporovat ty investory, kteří se rozhodnout zde zakládat či rozvíjet složitější výroby či služby.