Většinou ale jde o potraviny, které by jinak museli prodejci pomalu stahovat z prodeje, protože u tohoto zboží brzy vyprší doba jeho použitelnosti či trvanlivosti. O zákazníky však tyto prodejny nemají nouzi, spíše se lidé o jejich nabídku perou.

„Když už není možné z rodinných rozpočtů vyškrtnout tzv. zbytné výdaje, jako jsou například knihy, vstupenky na sportovní představení či do kina, dojde na potraviny,“ potvrdila Právu socioterapeutka Zdena Prokopová.

Potraviny z rodinných rozpočtů totiž ukrojí v průměru 20 procent všech výdajů, vyplývá z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. I když Česko nepatří mezi země s velkým podílem chudých lidí, přesto pravidelné příjmy, které představují podle měřítek EU hráz chudoby, pobírá v Česku téměř milión lidí.

Lidé, kteří přišli o práci a žijí z podpory, však musí podstatně změnit nakupovací i stravovací návyky a často sáhnout i po zboží, které by jinak v minulosti většinou minuli. S výší podpory, která se podle ČMKOS v průměru pohybuje mezi 5–6 tisíci korun měsíčně, však lidem nic jiného nezbývá. Podle šetření Českého statistického úřadu si například maso může dovolit 18 % domácností důchodců jen obden.

Prodávat nelze všechno

Každý, kdo kupuje potraviny z tzv. levných prodejen a dalších různých akčních nabídek, by ale měl dávat pozor na údaje uvedené na obalech výrazně zlevněných poživatin, shodují se experti na výživu.

„Prodávat výrobky těsně před vypršením data jejich použitelnosti se slevou nijak neodporuje předpisům, ale záleží to jen na prodávajícím a jeho obchodních praktikách,“ potvrdila Právu tisková mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Šmídtová,

U potravin, které rychle podléhají zkáze, nesmí na obalu chybět datum použitelnosti a podmínky jejich skladování. Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do“. Následuje den, měsíc a rok ukončení této doby. S tímto datem současně končí i záruční doba pro reklamaci tohoto zboží. Po tomto datu se potravina prodávat nesmí. „Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se totiž považují za zdravotně závadné,“ potvrdila Šmídtová.

Poněkud jiná je situace u potravin, u kterých se uvádí datum minimální trvanlivosti. Na obalu je uvedeno slovy „Minimální trvanlivost do“ a následuje uvedení konkrétního data.

Potraviny označené dobou minimální trvanlivosti (tj. potraviny, které se rychle nekazí, např. sušenky, nápoje, konzervy atp.) lze uvádět do oběhu i prošlé, pokud jsou zdravotně nezávadné. Musí však být jako prošlé označeny a jsou umístěny odděleně od ostatních potravin. Označení „sleva“, „akce“ není v žádném případě dostačující údaj.

„Odpovědnost za bezpečnost potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti přebírá prodejce, přičemž žádný předpis nestanovuje konkrétní dobu, po kterou mohou být prošlé potraviny prodávány,“ sdělila Právu Šmídtová. Výrobce po ukončení data trvanlivosti nezaručuje chuťové, vzhledové a výživové kvality výrobku. Prodávající je však odpovědný za zdravotní nezávadnost výrobku.

Prodejcům hrozí vysoké pokuty

V případě prodeje potravin s prošlým datem použitelnosti, tj. zdravotně závadných potravin, je maximální pokuta až 50 miliónů korun, v případě prodeje neoznačených a neoddělených potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti jsou to tři milióny korun.

„Reálná výše pokuty se však určuje podle konkrétního případu, odvíjí se od množství takto prodávaných potravin či od toho, zda k této chybě dochází při prodeji opakovaně, a jde o systémové pochybení,“ uzavřela Šmídtová.

Slovensko: za zkažené jídlo vyšší pokuty

Vysoké sankce budou hrozit za prodej zkažených potravin od května obchodníkům na Slovensku. Prodej nebaleného pečiva se ale nezpřísní tak výrazně, jak navrhovalo tamní ministerstvo zemědělství.

Nejvyšší pokuta vzroste při prvním porušení zákona ze současných 330 000 eur na 500 000 eur (asi 12,8 miliónu Kč). V případě opakovaného potvrzení nedostatků během jednoho roku se sankce bude moci zvýšit na dva milióny eur (asi 51,3 miliónu Kč).

Prodejcům ale přibudou i další povinnosti. Potraviny, které obsahují méně než polovinu masa, budou muset být umístěné odděleně od ostatních masných výrobků. V blízkosti prodeje krájených potravin by zase měly být na viditelném místě zveřejněny informace o jejich složení.