První zmíněná novela zkracuje lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady na 20 pracovních dnů. V současnosti musí Fond pojištění vkladů (FPV) zahájit výplatu náhrad do tří měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům. Výplaty náhrad trvají pět let ode dne jejich zahájení. Novela rovněž zkracuje promlčecí lhůtu z pěti let na tři roky. Novela také mění příspěvek bank do fondu. Finanční instituce do něj přispívají desetinou procenta z pojištěných vkladů.

Nově ho budou platit čtvrtletně ve výši 0,04 procenta z průměrného objemu pojištěných vkladů za předchozí čtvrtletí. Na 50 000 eur vzrostlo pojištění vkladů ke konci roku 2008. Nově byl také pojištěn celý vklad, dříve to bylo 90 procent. Navýšení navrhla vláda kvůli krizi na finančních trzích.

Od úvěru bude možné do 14 dnů odstoupit

Ochrana zájemců o spotřebitelské úvěry se zřejmě od příštího roku zvýší. Počítá s tím vládní návrh zákona, který ve zkráceném schvalovacím režimu beze změn přijala sněmovna. Norma například umožňuje klientům odstoupit do 14 dnů od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. Zákon nyní posoudí Senát.

Finančním institucím zákon ukládá povinnost poskytnout spotřebiteli všechny významné informace v rámci reklamy nebo nabídky. Informace budou muset být všechny stejně výrazné, aby se zamezilo praxi, kdy je část zásadních informací napsána malým písmem, a spotřebitel některé přehlédne nebo je nepovažuje za důležité. Povinností věřitele, popřípadě zprostředkovatele, je uvést informace i v samotné smlouvě.

Věřitel bude muset tyto informace spotřebiteli náležitě vysvětlit tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

Zákon také upravuje podmínky předčasného splacení úvěru, kdy věřiteli může být přiznáno pouze právo na odškodnění případných spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením úvěru.

Firmy, které úvěry poskytují, budou muset povinně rovněž posuzovat u jednotlivých žadatelů, zda vůbec jsou schopni spotřebitelské úvěry hradit. Pro nepoctivé splátkové firmy počítá zákon s pokutou až do výše pěti milionů korun.