Výrazné zpomalení však není důkazem zhoršení či výrazné změny situace v českém průmyslu. "Je to tím, že srpnové výsledky byly jednorázově ovlivněny nízkou srovnávací základnou. Loňská srpnová statistika byla totiž negativně ovlivněna ničivými povodněmi," vysvětluje analytik Volksbank CZ Vladimír Pikora.

Růst v průmyslu nejvíce táhly odvětví výroby a oprav strojů, výroby nekovových minerálních výrobků a výroby pryžových a plastových látek. Naopak pokles zaznamenaly odvětví výroby bot z usně. "Na poklesu se podepsala především levná asijská konkurence," domnívá se Pikora. Pokles výroby nastal i v odvětvích výroby plynových olejů pro rafinérské zpracování či výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. "Zde se podle nás ovšem jedná jen o dočasný jev," uvádí analytik.

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků vzrostly reálně o 10,2 %, v běžných cenách o 13,4 % a jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 47,1 %. Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 9,6 a jejich podíl na celkových tržbách činil 49,6 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků vzrostly o 11,4 % a podílely se na jejich celkových tržbách 70,6 %. "Tyto podniky totiž využívají know-how a kontaktů svých matek na zahraniční trhy, čímž často získávají konkurenční výhodu," informoval Pikora.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v září 2003 meziročně snížil o 48,2 tis. osob (tj. o 4,1 %). K poklesu došlo ve většině odvětví, zejména ve výrobě usní a výrobků z usní, výrobě textilií a textilních a oděvních výrobků a ve zpracovatelském průmyslu jinde neuvedeném. Naopak se zvýšila zaměstnanost v odvětví výroba pryžových a plastových výrobků. Průměrná měsíční nominální mzda v září 2003 činila 15 974 Kč a meziročně vzrostla o 8,2 %.