Podle úřadu dosáhly celkové příjmy státu na konci února 162 miliard korun, naopak výdaje se vyšplhaly na 172,6 miliardy korun. Ministerstvo mimo jiné uvedlo, že příjmy by byly meziročně vyšší, pokud by v únoru vláda nepřevedla 32 miliard korun z rezervních fondů na krytí schodku rozpočtu.

Kromě jiného stát vybral za dva měsíce meziročně více na daních, celkem 73,1 miliardy korun. Daně vláda zvýšila od ledna, a to o jeden procentní bod.

Ve výdajové části rozpočtu největší část peněz spolkly sociální dávky. Do konce února na ně šlo 69,1 miliardy korun, přičemž 54,2 miliardy korun bylo odvedeno na důchodech.