Tendr kritizují a žádají jeho změnu či zastavení lesnické organizace, některé politické strany a ekologové.

Důvody pozastavení začátkem února vyhlášeného tendru Lesy ČR nekomentovaly.

"Sdělení úřadu o vydání předběžného opatření jsme obdrželi 26. února. Lesy ČR rozhodnutí ÚOHS respektují," řekl Boublík. V případě velkého zdržení tendru hrozí, že po 1. lednu 2011 dojde k výraznému omezení prací ve státních lesích včetně pěstební i těžební činnosti a následnému omezení dodávek dříví. Harmonogram tendru je nyní nastaven tak, aby smlouvy s vítězi mohly být podepsány před koncem roku 2010, uvedl Boublík.

Současné smlouvy s firmami na těžbu a prodej dřeva končí nejpozději k letošnímu 31. prosinci. Za tendrem si podnik stojí. "Zadávací řízení je plně v souladu se stanoviskem ministerstva zemědělství a současně se striktně řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, lesním zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy," řekl Boublík.

O principech řízení se podle něj navíc vedla otevřená diskuse se všemi zainteresovanými stranami včetně ÚOHS.