Internet je v USA třetí nejoblíbenější formou, jak se dostat ke zprávám. Američané častěji využívají již jen lokální a národní televizní stanice. Pro ty, co chtějí být informováni, je příznačné, že zprávy chtějí kdekoliv a kdykoliv, doplnila agentura odpověď na otázku, proč se právě internet dostává do popředí.

Navíc tištěné noviny se mnohdy potýkají s finančními problémy, proto také hledají útočiště na internetu.

Z průzkumu vyplývá, že dotazovaní Američané v 61 procentech užívají běžně k získání informací internet, 78 procent pak využívá lokální televizní stanice a 71 procent pak národní televizní stanice, například CNN, NBC či Fox News.