Společnost Retise Enterprises Limited požadovala 11 miliard korun. Tvrdila, že Povodí Odry zanedbalo péči o hráze, které se protrhly. Povodňová vlna pak zničila areál a převrátila nádoby s ropnými látkami.

Naopak Povodí Odry tvrdí, že se o hráze staralo dobře a jejich protržení nezavinilo.

Nárok na náhradu ušlého zisku soud neuznal

Soudkyně v pátek žalobu firmy Retise Enterprices Limited na náhradu škod ve výši 11 miliard částečně zamítla. Uznala za oprávněný jen nárok na náhradu škody způsobené v areálu podniku během povodně v roce 1997 ve výši  až 1,3 miliardy spolu s úroky z prodlení. Nárok na náhradu ušlého zisku z plánovaných investic soud neuznal, protože by podle něj vznesen po promlčecí lhůtě.

Podle mluvčího Okresního soudu Ostrava Igora Krajdla je nárok na náhradu škody ve výši přibližně 1,3 miliardy opodstatněný. „Povodí Odry špatnou péči povodňové hráze zavinilo jejich protržení v době povodně a tato povodňová vlna způsobila rozsáhlé škody na majetku žalovaného, respektive jeho právních předchůdců,“ sdělil Krajdl.

Bývalý majitel převedl firmu na manželčinu společnost

Retise Enterprises Limited spornou pohledávku koupila od společnosti Transkorekta. Na tu zase areál převedl původní majitel chemičky Vítězslav Vlček. Transkorektu přitom vlastnila jeho manželka.

Ničivá povodeň v roce 1997 zasáhla celou Moravu a Slezsko. Zemřelo při ní několik desítek lidí, škody na majetku dosáhly několika desítek miliard korun. Velká voda zasáhla i továrnu na zpracování použitých olejů Ostramo Vlček, ze které se vylily tuny nebezpečných ropných látek. Ekologickou havárii měsíc likvidovali hasiči.

Miroslava Vlčka tehdy v této souvislosti dokonce vyšetřovala policie. Snažila se zjistit, zda jako majitel podniku nezanedbal své povinnosti. Vyšetřování nakonec zastavila amnestie.

Už v roce 1997 Ostramo prakticky nefungovalo a po povodních byl vyhlášen konkurz, který dosud nebyl ukončen. Ještě před jeho vyhlášením Vlček Ostramo převedl na Transkorektu své manželky. Dnes ropné laguny spravuje státní podnik Diamo a postupně začala jejich likvidace.