Poslanci tento zákon začali probírat už začátkem února, projednávání ale přerušili a vrátili se k němu až na dnešní mimořádné schůzi.

Občanští demokraté chtěli vrátit tento návrh předkladatelům k dopracování, pro tento krok ale nehlasovalo dost poslanců.

Zákon by měl začít platit od začátku roku 2011. V současné době existují dvě formy akcií: na jméno, kde je majitel vždy znám, a na majitele nebo též na doručitele. S nimi může svá práva uplatňovat ten, kdo je právě vlastní.

Nový systém počítá s tím, že se akcie zaknihují na konkrétního majitele, kterého tak bude možné snadno vyhledat. Jakmile zákon vstoupí v platnost, budou mít akciové společnosti 12 měsíců, aby vlastníka zaknihovaly nebo převedly své akcie na jméno. Pokud tak společnosti neučiní, budou následovat sankce.

Neznámý původ akcií je spojován s korupcí

Právě existence akciových společností s akciemi na majitele, kteří nejsou známi, bývá často zmiňována v souvislosti s korupcí a bojem proti ní.

Kromě vlády má k návrhu výhrady ODS, podle níž by plošné zrušení listinných akcií na majitele bylo zásahem do soukromoprávních vztahů. Zpřehlednit takto vlastnickou strukturu by bylo třeba podle občanských demokratů u firem napojených na veřejný sektor, a to změnou zákona o veřejných zakázkách.

Poslanci ODS poukazovali například na to, že akcionáři můžou založit anonymní akciovou společnost kdekoli v zahraničí, třeba v Nizozemsku, odkud budou vlastnit českou firmu. Petr Pleva a David Šeich z ODS upozornili, že například ve smlouvě o vzájemné ochraně investic s USA je zakotveno, že každý zákon, který by mohl poškodit podnikatele, musí být dopředu projednán s americkou stranou. Podle nich jinak hrozí riziko arbitráží s americkými firmami, které by se mohly cítit poškozené.

Podobný návrh na zrušení anonymních akcií připravila také KDU-ČSL. V novele obchodního zákoníku navrhla jejich přeměnu na listinné akcie pouze na jméno během dvou let.