Devět minoritních akcionářů firmu zažalovalo kvůli nevyplácení dividend a převádění zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let. Stěžovali si také na údajné porušení jejich práva dostávat na valné hromadě informace.

Krajský soud v Ostravě v lednu zrušil usnesení loňské červnové valné hromady AMO, která rozhodla nevyplatit z čistého zisku za rok 2008 dividendy a schválila převést 4,673 mld. korun na účet nerozděleného zisku minulých let. Podle soudu byly na valné hromadě při předkládání návrhu na nerozdělení zisku porušeny formální náležitosti obchodního zákoníku a stanov společnosti.

Představenstvo totiž nesdělilo konkrétní důvody, proč navrhlo zisk nerozdělit, čímž podle soudu došlo ke krácení práv minoritních akcionářů, kteří nemají jinou možnost dozvědět se to. Podle soudce Petra Hampela žádné obdobné rozhodnutí české soudy v minulosti nevydaly.