„Počet ekofarem se zvýšil za rok 2009 o padesát procent, počet výrobců bioporavin již přesáhl 500. Hlavním důvodem nárůstu je stabilní státní podpora v této oblasti,“ uvedl úřad.

Podle něj jen v loňském roce zemědělci ekologicky obhospodařovali 400 tisíc hektarů půdy, což je 9,38 procenta celkové výměry zemědělské půdy v tuzemsku.

Ministerstvo upozorňuje, že ekofarmaření podléhá české i evropské legislativě. V praxi to mimo jiné znamená, že stát garantuje, že každý ekologický zemědělec a výrobce biopotravin musí být registrován na ministerstvu zemědělství. Jendou z nutných podmínek jsou i pravidelné kontroly.

Bioprodukt (biovýrobek):
* Jedná se o živočišné či rostlinné produkty (potraviny), které byly vypěstovány postupy ekologického zemědělství, tedy například bez využití umělých hnojiv. Cílem je nenarušit přírodní prostředí.
* Pravidla pro ekologické zemědělství upravuje zákon, který od 1. 1. 2009 platí zcela nová legislativa, která je stejná po celé EU. Za dodržení legislativy ručí stát.
* Bioprodukty mají své příznivce, ale i odpůrce. Zatímco ti první vyzdvihují krom kvality i lepší chuť, odpůrci vidí v tomto sortimentu pouze marketingový trik, jak z lidí dostat peníze.