Vedoucí inspektorka OIP Václava Kociánová potvrdila, že v automobilce bylo zjištěno hned několik nedostatků, například některé předpisy k zajištění bezpečnosti práce či bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

„Jedná se o nedostatečně zpracované provozní předpisy pro různá zařízení, nedostatečné školení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů, závady v oblasti organizace práce, závady v oblasti prevence rizik, nebyly dodrženy stanovené podmínky pro nařízení práce přesčas, nebyly dodrženy povinnosti kontroly zdravotní způsobilosti při vzniku pracovního poměru a při práci v noci, ve firmě byla celkově špatná komunikace se základní odborovou organizací,“ vyjmenovala nedostatky Václava Kociánová, vedoucí inspektorka OIP.

Společnost má nyní 10 dní na požádání o přezkoumání protokolu z kontroly. Termíny k jejich odstranění inspektorát stanoví až po uplynutí lhůty. Teprve poté může začít správní řízení.

Čtyřdenní kontrolu zahájil inspektorát ve firmě 26. ledna. „Inspektoři se zaměřili na pracovní vztahy a podmínky, bezpečnost práce a bezpečnost vyhrazených technických zařízení,“ informovala Kociánová.

Zaměstnanci protestovali

Kvůli nespojenosti s pracovními podmínkami, především často nařizovanými přesčasy, loni 2. prosince na 400 zaměstnanců automobilky přerušilo na hodinu přesčasovou práci. Odbory pak vyhlásily stávkovou pohotovost. Nakonec se vedení automobilky s odboráři dohodlo na řešení jejich klíčových požadavků a odbory 15. prosince stávkovou pohotovost zrušily. [celá zpráva]