Trend zdražování potravin byl započat již v září. Opět se zvýšily, i když pomalejším tempem než v září, ceny masa (o 1,6 %), z toho ceny vepřového o 4,0 % a drůbeže o 1,9 %. Další růst zaznamenaly i ceny čerstvé zeleniny (o 4,5 %), brambor (o 7,1 %), vajec (o 9,7 %), másla (o 7,1 %), cukru (o 4,1 %). Rostly i ceny mouky, mléka, sýrů.

V dopravě po dvouměsíčním růstu klesly ceny pohonných hmot o 0,9 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny finančních služeb o 6,4 % v důsledku zavedení poplatků za služby SIPO. Ceny zboží i ceny služeb vzrostly shodně o 0,1 %.