Největší aktuální hrozbou pro státní kasu je arbitráž s firmou Diag Human, ve které může Česko v nejhorším případě zaplatit až 14 miliard korun za zmaření jejích obchodů s krevní plazmou na počátku 90. let minulého století. Spor ovšem není podle MF klasickou mezinárodní arbitráží na základě dohod o ochraně investic a spadá pod pravomoc ministerstva zdravotnictví.

O miliardové částky může Česko přijít i v dalších sporech. Například společnost ECE Group kvůli rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj ohledně plánované stavby obchodně-společenského centra Galerie v Liberci požaduje zhruba 1,8 miliardy korun. Celkem 2,3 miliardy korun pak chce po Česku německý podnikatel Rupert Joseph Binder za postup českých celních orgánů, který podle něj vedl k faktické likvidaci jeho společnosti.

Probíhající arbitráže:
ECE Groupnárokuje si 70,3 miliónu eur (1,8 miliardy Kč)
Spor: Rozhodnutí MMR ohledně plánované stavby obchodně-společenského centra Galerie v Liberci. Ministerstvo zrušilo územní rozhodnutí pro výstavbu poté, co uznalo námitky nizozemské firmy Multi Development, že se nestala účastníkem stavebního řízení.
Rupert Joseph Bindernárokuje si 2,3 miliardy Kč
Spor: Německý podnikatel napadl postup českých celních orgánů, který podle něj vedl k faktické likvidaci jeho společnosti.
Frontier Petroleum Services nárokuje si 20 miliónů dolarů (378 miliónů Kč)
Spor: Postup českých orgánů, které neochránily investici společnosti. Ta měla získat akcie letecké společnosti LET.
InterTradenárokuje si 133 miliónů eur (3,4 miliardy Kč)
Spor: Kauza spojená s Lesy ČR. Bývalý německý majitel lesnické firmy CE WOOD se soudí se státem kvůli zadávání tendrů. 
Konsortium Oeconomismusnárokuje si 710 miliónů Kč
Spor: Týká se spalovny, která měla stát v Mladé Boleslavi. Projekt se však neuskutečnil.
Georg Nepolskynárokuje si 970 miliónů Kč
Spor: Náhrada škody za to, že německý podnikatel nemohl využít na svých pozemcích přírodní prameny vody k potravinářským účelům.
P. F. Vöcklinghausnárokuje si 982 miliónů Kč
Spor: Německý podnikatel požaduje odškodnění za zmařenou investici do golfového hřiště Cihelna.
 Zdroj: MF

V případě sedmi hrozících arbitráží zatím nebyla podána žaloba. Týká se to vedle společnosti FELA i arbitráže se společností Czechoslonor kvůli zmařené investici norské firmy do společnosti Rybenor. Zahájena zatím nebyla ani arbitráž kvůli sporům o vlastnictví pražského obchodního domu Kotva o zhruba miliardu korun. Peníze za zmařenou investici požaduje bývalý majoritní vlastník Kotvy, kyperská společnost Forminster Enterprises Limited.

Stát dosud musel v arbitrážích, které prohrál nebo ve kterých uzavřel dohodu o smíru, zaplatit zhruba 15 miliard korun. Zatím nejvíce stát dal společnosti CME za znehodnocení investice do televize Nova, bylo to 10,6 miliardy Kč.

Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku 90. let. Smlouvy byly většinou pro ČR nevýhodné. Ministerstvo financí již delší dobu pracuje na tom, aby tyto smlouvy zanikly. Loni v létě začal stát vypovídat dvoustranné dohody se státy Evropské unie.

 

Nezahájené arbitráže:
FELA Management (člen konsorcia Mytia)nárokuje si 6,34 miliardy Kč
Spor: Tendr na mýtný systém.
Figae Investnení specifikováno, kolik si nárokuje
Spor: Další arbitráž související se sporem mezi Lesy ČR a současným vlastníkem společnosti CE WOOD.
Sara Leenení specifikováno, kolik si nárokuje
Spor: Stát nesanoval pozemky přilehlé k továrně společnosti, čímž snížil hodnotu pozemků firmy.
Czechoslonornárokuje si 4,5 miliónu dolarů (75,5 miliónu Kč)
Spor: Zmaření investice norské firmy do společnosti Rybenor.
Gerhard Gromannnení specifikováno, kolik si nárokuje
Spor: Vyhlášení konkurzu na firmu německého podnikatele.
konkurzní správce ITS Angelo Zanettinárokuje si 141 miliónů Kč
Spor: Zmařená investici do české keramičky v Přestanově v Ústeckém kraji.
Forminster Enterprises Limitednárokuje si 995 miliónů Kč
Spor: Vlastnictví pražského obchodního domu Kotva. Společnost se dožaduje náhrady škody kvůli tomu, že jí před několika lety státní zastupitelství zabavilo její akcie obchodního domu. Soud poté Forminsteru zastavil výkon akcionářských práv a společnost Kotva se přejmenovala na K-T-V invest.
Zdroj: MF