Britská součást se k tomu kroku odhodlala po marné snaze získat v Británii souhlas regulačních orgánů ke způsobu financování deficitu na penzijním účtu. Bez tohoto souhlasu podnik není schopen dál plnit závazky vůči věřitelům a pokračovat v činnosti.

Mateřská součást Reader's Digest Association v současné době pracuje na restrukturalizaci a chystá se režim soudní ochrany před věřiteli v USA již opustit. Možnost izolovat britskou součást prý mateřskému podniku umožní režim soudní ochrany opustit co nejdříve.