Naopak nejvíce se během roku snížily tržby ve třetím čtvrtletí, a to o 10,7 procenta. Výsledky ovlivnila hlavně doprava a skladování, u nichž se tržby snížily o 9,5 procenta.

V posledním loňském čtvrtletí tržby po očištění o sezónní vlivy a pracovní a kalendářní dny mezičtvrtletně klesly reálně o 1,2 procenta a meziročně o 8,6 procenta. Největší vliv na to měly profesní, vědecké a technické činnosti, které se snížily o 2,7 procentního bodu, a doprava a skladování. Ty klesly o 1,5 procentního bodu. Nejvýraznější pokles zaznamenal takzvaný filmový průmysl (o 25 procent) v rámci informačních a komunikačních činností.

V dopravě a skladování se tržby meziročně snížily o 5,5 procenta, což bylo ale v porovnání s průměrem za předchozí čtyři čtvrtletí méně. Snížily se tržby všech dopravních oborů, nejvíce vodní a letecké dopravy. Růst statistici zaznamenali jen u poštovní a kurýrní činnosti.

Menší tržby měly i restaurace

Tržby za ubytování, stravování a pohostinství klesly o deset procent. Proti předcházejícím loňským čtvrtletím se ale pokles zmírnil. Tržby za ubytování se snížily o 11,4 procenta, za stravování a pohostinství o 9,3 procenta.

Tržby za informační a komunikační činnosti klesly o pět procent. Z toho nejvíce se snížily tržby v takzvaném filmovém průmyslu, o 25 procent, a v tvorbě programů a vysílání o 24,9 procenta. Přesto se nejvýrazněji na celkovém úbytku podílely činnosti v oblasti informačních technologií a telekomunikační činnosti. Naopak tržby za informační a vydavatelské činnosti narostly o 9,7 procenta, respektive 2,6 procenta.