Taxikářů bylo kontrolováno 26 na celém území ČR, přičemž polovina z nich u inspekce neobstála.

„Za sledované období bylo v rámci kontroly taxislužby uděleno pět pokut v celkové výši devět tisíc korun. V šesti případech bude s kontrolovanými subjekty zahájeno správní řízení a tři případy budou postoupeny příslušným dopravním úřadům,“ uvedla Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Kromě špatných informací o ceně či pochybeních na cenících inspekce také zjistila, že v několika případech klamali taxikáři při stanovení poplatků za takzvané čekání.